• Prosazujeme a hájíme profesní zájmy svých členů – podkovářů a snažíme se vytvářet optimální podmínky pro jejich podnikání a prosazení na podkovářském trhu,

  • zabezpečujeme propagaci podkovářského řemesla v chovu koní v ČR, zvýšení prestiže podkovářského řemesla a obnovení mistrovské zkoušky

  • iniciativně se podílíme na tvorbě a zdokonalování zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů, které ovlivňují podkovářské řemeslo a ochranu chovu koní,

  • pořádáme pravidelně 2x ročně odborné semináře vedené předními evropskými a světovými lektory v podkovářství,

  • zabezpečujeme praktickou výuku studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. v rámci dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista,

  • podílíme se na přípravách a průběhu podkovářských zkoušek z profesních kvalifikací

  • spolupracujeme se Sektorovou radou zemědělství, Národním ústavem vzdělávání a ostatními organizacemi při tvorbě profesních kvalifikací v oborech podkovářství a pravidel správné podkovářské praxe,

  • zastupujeme zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a plní povinnosti z toho vyplývající,

  • sleduje světové trendy i rozvoj podkovářského oboru, poznatky rozšiřujene tak, aby mohly být členy Cechu účelně využívány,

  • v rámci programů národních a evropských dotací a Programu rozvoje venkova tvoříme a realizujeme vzdělávací projekty, nebo na nich spolupracujeme s ostatními tuzemskými i zahraničními subjekty,

AKTUALITY
Podkovářský seminář.jpg

23.7.2021 - Korektura stáda - Členská schůze - Posezení

Dne 23.7.2021 od 9.00 hod. se na Hřebčíně v Měníku konají korektury stáda, po kterých následuje členská schůze. Vše bude zakončeno posezením, neboť se nám nahromadily hezké události (narozeniny a svatby členů, vnoučata apod.)