• Prosazujeme a hájíme profesní zájmy svých členů – podkovářů a snažíme se vytvářet optimální podmínky pro jejich podnikání a prosazení na podkovářském trhu,

 • zabezpečujeme propagaci podkovářského řemesla v chovu koní v ČR, zvýšení prestiže podkovářského řemesla a obnovení mistrovské zkoušky

 • iniciativně se podílíme na tvorbě a zdokonalování zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů, které ovlivňují podkovářské řemeslo a ochranu chovu koní,

 • pořádáme pravidelně 2x ročně odborné semináře vedené předními evropskými a světovými lektory v podkovářství,

 • zabezpečujeme praktickou výuku studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. v rámci dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista,

 • podílíme se na přípravách a průběhu podkovářských zkoušek z profesních kvalifikací

 • spolupracujeme se Sektorovou radou zemědělství, Národním ústavem vzdělávání a ostatními organizacemi při tvorbě profesních kvalifikací v oborech podkovářství a pravidel správné podkovářské praxe,

 • zastupujeme zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a plní povinnosti z toho vyplývající,

 • sleduje světové trendy i rozvoj podkovářského oboru, poznatky rozšiřujene tak, aby mohly být členy Cechu účelně využívány,

 • v rámci programů národních a evropských dotací a Programu rozvoje venkova tvoříme a realizujeme vzdělávací projekty, nebo na nich spolupracujeme s ostatními tuzemskými i zahraničními subjekty,

V posledních dnech znepokojila řadu majitelů koní a stájí zpráva o rozšíření agresivního kmene neurologické formy koňského herpesviru (EHV-1) ve španělské Valencii a dalších třech státech Evropy.  Co je to herpesvirus, jeho příznaky a jak by se v této situaci měl profesně chránit podkovář uvádíme níže:

 

1.   Ve zkratce - Co je herpesvirus?

 

Koňský herpesvirus  (EHV-1) je patogen způsobující respiratorní, reprodukční, ale i nervové onemocnění koní. Existuje celkem 9 typů, přičemž domestikované koně napadá prvních pět typů. Nejčastěji se vyskytuje typ 1 a 4 (EHV 1, EHV 4).

 

EHV-1 způsobuje všechny tři postižení.

 • Respiratorní onemocnění: U mladých koní je infekce provázena horečkou, nechutenstvím, vodnatým výtokem z nosu, zánětem spojivek a výtokem z očí. Výtok postupně přechází do stadia hlenovitého či hnisavého. Kašel nebývá přítomen na rozdíl od chřipky, u které je právě kašel jejím příznakem a odlišuje onemocnění od EHV infekce.

 • Reprodukční onemocnění: Infekce v posledním trimestru u březích klisen, může být příčinou potratu. Klisny infikované před 120 dnem březosti naopak obvykle nepotratí.

 • Nervové onemocnění: EHV 1 může způsobit neurologické postižení infikovaných koní jsou sice vzácná, ale je to závažný důsledek infekce. Vzniká myeloencefalopatie. Nejčastěji bývá postižena mícha a křížový nervový komplex. Dochází k dočasné ataxii (nekoordinovanost) slabost nebo  ochrnutí pánevních končetin,  zadržování moči, ztráta tonusu ocasu a ležící koně obtížně vstávají nebo vstát nemohou vůbec.

 

EHV-4 vyvolává hlavně a převážně onemocnění dýchacích cest. U koní již v minulosti nakažených jsou klinické projevy minimální a trvají krátce a nebo se neprojeví vůbec. Zvláště u starších koní. U mladších koní EHV 4 postihuje dýchací systém a způsobují tzv. rhinopneumonii koní, což je nakažlivé onemocnění dýchacích cest podobné a často zaměnitelné s chřipkou. Kromě horečky patří mezi další běžné příznaky infekce  u mladých koní kašel, snížená chuť k jídlu, deprese a výtok z nosu.

 

Méně často se vyskytují EHV 2, které způsobují onemocnění dýchacích cest a může se vyskytovat společně s EHV 4. EHV 3 způsobuje tzv. koitální exantém, což je onemocnění pohlavního aparátu, kdy se na kůži a vnějších pohlavních orgánech tvoří puchýřky, které praskají a následně zanechávají na kůži bílá nepigmentovaná místa. Výskyt EHV 3 může být spojen také s postižením oční rohovky. Společně s EHV 3 se může vyskytovat i EHV 5.

 

2.   Jak se herpesvirus přenáší?

Herpesvirus se šíří hlavně kontaktem nozder a huby s kontaminovanými předměty a personálem stáje. Nejběžnější přenos je kapénkovou infekcí. Infekční jsou všichni koně u nichž nákaza propukla i koně nakažení u nichž se klinické projevy nedostavily.

 

3.   Jak se měl chovat podkovář, aby zabránil přenosu infekce z koně na koně a ze stáje            do stáje?

 1. Povinností majitele je upozornit podkováře na možnost infekce herpesvirem ve stáji. Před zahájením podkovářské práce kontaktujte majitele a zkontrolujte si koně. Věnujte pozornost zejména výtoku z nozder, horečce, nekoordinovaným pohybům koně.

 2. Majitelé ošetřovaných koní musí zajistit vlastní vazačku, vodítka a vazáky pro každého koně.

 3. Ošetřovatelé nebo pomocníci, kteří drží koně při podkování musí zamezit dotykům a otírání nozder a huby o podkováře.

 4. Fixační pomůcky (např. fajfku) nelze přenášet z koně na koně.

 5. Nenapájejte koně z podkovářských kbelíků

 6. Při přejezdu mezi stájemi nebo po ukončení korektury či podkování koně s podezřením na herpesvirus je vhodné ošetřit svrchní oděv, obuv podkováře a podkovářskou zástěru dezinfekcí a rovněž vydezinfikovat nářadí. Jako vhodnou dezinfekci lze využít dezinfekční prostředky proti Covidu.

OMEZENÍ POHYBU MEZI OKRESY

 

Kromě cest do práce, k lékaři, na nákup a dalších nezbytných cest je pohyb lidí od pondělí 1. března omezen jen na obce, ve které občané žijí. Vycházky nebo běhání je možné vykonávat vykonávat jen v rámci katastru obce a stále platí zákaz vycházení mezi 21:00 a 5:00. Noční venčení psů bude možné jen 500 metrů od bydliště. Pro cesty do zaměstnání nebo k lékaři v rámci jednoho okresu není třeba žádný doklad.

PRO PRACOVNÍ CESTY PODKOVÁŘŮ MIMO OKRES, JE NUTNÉ SEBOU MÍT VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ - KE STAŽENÍ NÍŽE: 

2.4.2020

Korektura stáda

Členská schůze Cechu podkovářů z.s.

                                           ..............pro přihlášení klikněte........

5.2.2020

Korektura stáda

Členská schůze Cechu podkovářů z.s.

                                           ..............pro přihlášení klikněte........

11.12.2020

Korektura stáda

Výroční členská schůze Cechu podkovářů z.s.

16.10.2020

Korektura stáda

Členská schůze a posezení Cechu podkovářů z.s.

28.8.2020

09.00 - Korektura stáda a příprava semináře

13.00 - Zahájení semináře s Dr Hansem Castelijnsem

29.-30.8.2020 Seminář dle programu

26.6.2020

Korektura stáda

Členská schůze a posezení Cechu podkovářů z.s.

6.3.2020

Korektura stáda

Členská schůze Cechu podkovářů z.s.

10.1.2020

Korektura stáda

Výroční členská schůze Cechu u Petra Šumpely

15.11.2019

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:  

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

AGM EFFA 2019

25. - 26.10.2019 - Podkovářské zkoušky z profesní kvalifikace 41-031-H Europodkovář

04.10.2019 - Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o.  - Přípravný kurs k podkovářským zkouškám

20. - 22.9.2019

Podkovářský seminář s Dr. Hansem Castelijnsem z Itálie

2.9.2019 Praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., 20.9.2019 od 9.00 do 12.00 hod.Korektura stáda, příprava semináře

30. - 31.8.2019: Přípravný seminář k podkovářským zkouškám a praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

5. - 6.7.2019: Přípravný seminář k podkovářským zkouškám a praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

14. - 15.6. 2019 

Přípravný seminář k podkovářským zkouškám a praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

31.5.2019

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:  (v novém kotlíku vaří Honza Tylč)

Nové logo cechu

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

12. - 15.5.2019 

Animaltech 2019 - Národní výstava hospodářských zvířat

100 let mendelovy univerzity Brno

Prezentace Cechu podkovářství a PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o.

10.5.2019 

Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o.  - Přípravný kurs k podkovářským zkouškám

3.-5.5.2019 

Podkovářský seminář v Košicích - Slovenský cech podkůvačov  a VFÚ Košice

6. - 7.4.2019: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. - Postoje a předvádění končetin dospělých koní

5.4.2019 

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:

Výsledky jednání v Praze ze dne 8.3.2019

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

30.-31.3.2019 

Podkovářský seminář v Nitře - Slovenský cech podkůvačov  a VFÚ Košice

8.3.2019 

Jednání zástupců Cechu na NÚV Praha (J. Vinčálek, M. Kreps, L. Dolák,

M. Kubištová, MVDr. Z. Žert) se zástupci HK ČR, NÚV a Společenstva kovářů

Vypořádání připomínek pana K. Kysilky k MiZk - mistrovská zkouška Podkovář

16. - 17.2.2019: Podkovářský seminář s lektorem Grantem Moonem z Walesu

2.2.2019: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. - Anatomie a fyziologie distální části končetiny koně a kopyta, praktická pitva končetiny a kopyta

1.2.2019 

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

19.1.2019: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. - Zahájení 9. dvouletého ročníku podkovářského kursu pro profesní kvalifikaci 41-031-H

8. - 9.12.2018

Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. 

Kurs G, H - Praktická diagnostika kulhání

Ukončení obou kursů

7.12.2018

Korektura stáda, výroční členská schůze Cechu: 

Program:

Přijetí nových členů

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

1.12.2018

Mezinárodní projektové setkání Budapešť - Projekt www.masterfarriererasmus.com

Podkovářský seminář Budapešť

Setkání zástupců Cechu podkovářů z.s. (CZE), Podkovářské školy s.r.o. (CZE), Maďarského cechu podkovářů (HUN), Kliniky koní v Budapešti (HUN), VFU Košice a Cechu slovenských podkúvačov (Slovensko)

15. - 18.11.2018

Účast zástupců Cechu na AGM EFFA 2018  (Valná hromada evropských podkovářských asociací 2018) ve španělském Vicu

 3. - 4.11.2018: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. 

Kurs G, H - Ruční výroba podkov, podkování kopyt mrtvých končetin

20. - 21.10.2018: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. 

Kurs G, H - Ruční výroba podkov, podkování kopyt mrtvých končetin

13. - 15.10.2018

Mezinárodní vzdělávací aktivita v rámci projektu, viz. www.masterfarriererasmus.com

Měník - Equinosis Lameness locator (Představení a praktický workshop na převzetí a využití přistroje na podrobnou diagnostiku kulhání Lameness Locator v rámci projektu)

1. a 2.10.2019 

Podkovářský seminář s lektorem Dr. Hansem Castelijnsem z Itálie

1. a 2.10.2019 

Podkovářské zkoušky z profesní kvalifikace 41-031-H Europodkovář a 41-020-M Podkovář specialista

Cech podkovářů ČR z.s.© 2019 

 • Facebook - Grey Circle
 • G+ - Grey Circle

       Kontaktovat nás můžete: