OMEZENÍ POHYBU MEZI OKRESY

 

Kromě cest do práce, k lékaři, na nákup a dalších nezbytných cest je pohyb lidí od pondělí 1. března omezen jen na obce, ve které občané žijí. Vycházky nebo běhání je možné vykonávat vykonávat jen v rámci katastru obce a stále platí zákaz vycházení mezi 21:00 a 5:00. Noční venčení psů bude možné jen 500 metrů od bydliště. Pro cesty do zaměstnání nebo k lékaři v rámci jednoho okresu není třeba žádný doklad.

PRO PRACOVNÍ CESTY PODKOVÁŘŮ MIMO OKRES, JE NUTNÉ SEBOU MÍT VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ - KE STAŽENÍ NÍŽE: 

CESTY MIMO OKRES - PODKOVÁŘSKÁ ČINNOST

 • Prosazujeme a hájíme profesní zájmy svých členů – podkovářů a snažíme se vytvářet optimální podmínky pro jejich podnikání a prosazení na podkovářském trhu,

 • zabezpečujeme propagaci podkovářského řemesla v chovu koní v ČR, zvýšení prestiže podkovářského řemesla a obnovení mistrovské zkoušky

 • iniciativně se podílíme na tvorbě a zdokonalování zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů, které ovlivňují podkovářské řemeslo a ochranu chovu koní,

 • pořádáme pravidelně 2x ročně odborné semináře vedené předními evropskými a světovými lektory v podkovářství,

 • zabezpečujeme praktickou výuku studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. v rámci dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista,

 • podílíme se na přípravách a průběhu podkovářských zkoušek z profesních kvalifikací

 • spolupracujeme se Sektorovou radou zemědělství, Národním ústavem vzdělávání a ostatními organizacemi při tvorbě profesních kvalifikací v oborech podkovářství a pravidel správné podkovářské praxe,

 • zastupujeme zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a plní povinnosti z toho vyplývající,

 • sleduje světové trendy i rozvoj podkovářského oboru, poznatky rozšiřujene tak, aby mohly být členy Cechu účelně využívány,

 • v rámci programů národních a evropských dotací a Programu rozvoje venkova tvoříme a realizujeme vzdělávací projekty, nebo na nich spolupracujeme s ostatními tuzemskými i zahraničními subjekty,

5.2.2020

Korektura stáda

Členská schůze Cechu podkovářů z.s.

                                           ..............pro přihlášení klikněte........

11.12.2020

Korektura stáda

Výroční členská schůze Cechu podkovářů z.s.

16.10.2020

Korektura stáda

Členská schůze a posezení Cechu podkovářů z.s.

28.8.2020

09.00 - Korektura stáda a příprava semináře

13.00 - Zahájení semináře s Dr Hansem Castelijnsem

29.-30.8.2020 Seminář dle programu

26.6.2020

Korektura stáda

Členská schůze a posezení Cechu podkovářů z.s.

6.3.2020

Korektura stáda

Členská schůze Cechu podkovářů z.s.

10.1.2020

Korektura stáda

Výroční členská schůze Cechu u Petra Šumpely

15.11.2019

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:  

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

AGM EFFA 2019

25. - 26.10.2019 - Podkovářské zkoušky z profesní kvalifikace 41-031-H Europodkovář

04.10.2019 - Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o.  - Přípravný kurs k podkovářským zkouškám

20. - 22.9.2019

Podkovářský seminář s Dr. Hansem Castelijnsem z Itálie

2.9.2019 Praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., 20.9.2019 od 9.00 do 12.00 hod.Korektura stáda, příprava semináře

30. - 31.8.2019: Přípravný seminář k podkovářským zkouškám a praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

5. - 6.7.2019: Přípravný seminář k podkovářským zkouškám a praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

14. - 15.6. 2019 

Přípravný seminář k podkovářským zkouškám a praktická výuka při podkovářském kursu - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

31.5.2019

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:  (v novém kotlíku vaří Honza Tylč)

Nové logo cechu

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

12. - 15.5.2019 

Animaltech 2019 - Národní výstava hospodářských zvířat

100 let mendelovy univerzity Brno

Prezentace Cechu podkovářství a PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o.

10.5.2019 

Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o.  - Přípravný kurs k podkovářským zkouškám

3.-5.5.2019 

Podkovářský seminář v Košicích - Slovenský cech podkůvačov  a VFÚ Košice

6. - 7.4.2019: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. - Postoje a předvádění končetin dospělých koní

5.4.2019 

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:

Výsledky jednání v Praze ze dne 8.3.2019

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

30.-31.3.2019 

Podkovářský seminář v Nitře - Slovenský cech podkůvačov  a VFÚ Košice

8.3.2019 

Jednání zástupců Cechu na NÚV Praha (J. Vinčálek, M. Kreps, L. Dolák,

M. Kubištová, MVDr. Z. Žert) se zástupci HK ČR, NÚV a Společenstva kovářů

Vypořádání připomínek pana K. Kysilky k MiZk - mistrovská zkouška Podkovář

16. - 17.2.2019: Podkovářský seminář s lektorem Grantem Moonem z Walesu

2.2.2019: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. - Anatomie a fyziologie distální části končetiny koně a kopyta, praktická pitva končetiny a kopyta

1.2.2019 

Korektura stáda, členská schůze Cechu: 

Program:

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

19.1.2019: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. - Zahájení 9. dvouletého ročníku podkovářského kursu pro profesní kvalifikaci 41-031-H

8. - 9.12.2018

Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. 

Kurs G, H - Praktická diagnostika kulhání

Ukončení obou kursů

7.12.2018

Korektura stáda, výroční členská schůze Cechu: 

Program:

Přijetí nových členů

Mistrovská zkouška v oboru Podkovář

Projekt www.masterfarriererasmus.com

1.12.2018

Mezinárodní projektové setkání Budapešť - Projekt www.masterfarriererasmus.com

Podkovářský seminář Budapešť

Setkání zástupců Cechu podkovářů z.s. (CZE), Podkovářské školy s.r.o. (CZE), Maďarského cechu podkovářů (HUN), Kliniky koní v Budapešti (HUN), VFU Košice a Cechu slovenských podkúvačov (Slovensko)

15. - 18.11.2018

Účast zástupců Cechu na AGM EFFA 2018  (Valná hromada evropských podkovářských asociací 2018) ve španělském Vicu

 3. - 4.11.2018: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. 

Kurs G, H - Ruční výroba podkov, podkování kopyt mrtvých končetin

20. - 21.10.2018: Praktická výuka Podkovářská škola s.r.o. 

Kurs G, H - Ruční výroba podkov, podkování kopyt mrtvých končetin

13. - 15.10.2018

Mezinárodní vzdělávací aktivita v rámci projektu, viz. www.masterfarriererasmus.com

Měník - Equinosis Lameness locator (Představení a praktický workshop na převzetí a využití přistroje na podrobnou diagnostiku kulhání Lameness Locator v rámci projektu)

1. a 2.10.2019 

Podkovářský seminář s lektorem Dr. Hansem Castelijnsem z Itálie

1. a 2.10.2019 

Podkovářské zkoušky z profesní kvalifikace 41-031-H Europodkovář a 41-020-M Podkovář specialista

2.4.2020

Korektura stáda

Členská schůze Cechu podkovářů z.s.

                                           ..............pro přihlášení klikněte........

Cech podkovářů ČR z.s.© 2019 

 • Facebook - Grey Circle
 • G+ - Grey Circle

       Kontaktovat nás můžete: