top of page

Odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání a AMG EFFA

 • 2022 – Ortopedické problémy a jejich podkovářské řešení - Dr. Hans Castelijns, Měník / ČR

 • 2019 - Artrotické problémy kloubů distálních částí končetin, jejich diagnostika a podkovářské řešení - Dr. Hans Castelijns,                       Měník / ČR

 • 2019 - Podkování koní podle způsobu využití povrchu, Palmární bolestivost kopyta  Grant Moon (Wales) / VFU Brno ČR

 • 2018 – Předozadní a stranová rovnováha kopyta, Mapování kopyta za účelem správného výběru vhodné podkovy, Úprava                          strojně vyráběných podkov pro každodenní podkovářskou praxi, Praktické podkování koní – Grant Moon (Wales) /                      VFU Brno ČR

 • 2017 – Podkování končetin s rotačními odchylkami a problematika zadních končetin a jejich podkování - Dr. Hans Castelijns,                  Měník / ČR

 • 2017 - Vývoj končetin hříbat a mladých koní, podkování dostihových koní, praktické podkování a nalepování hliníkových                           podkov – Simon Curtis (Newmarket) / VFU Brno ČR

 • 2016 – Podkovářský seminář Pezinok / Slovensko

 • 2016 – Úprava a podkování špalkových kopyt, Rozštěp rohové stěny, Dr. Hans Castelijns, Měník / ČR

 • 2016 – Schvácená kopyta a podotrochloza, Dr. Scott Morrison, (Kentucky / USA), VFU Brno / ČR

 • 2015 – Laminitida koní, její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy, Prof. Christopher C. Pollit, ČZU Praha / ČR

 • 2015 – Základy diagnostiky kulhání koní – Česká hipiatrická společnost, Hradec Králové

 • 2015 – Problémy končetin hříbat, Končetiny dospělých koní, Dr. Scott Morrison, (Kentucky / USA), VFU Brno / ČR

 • 2014 – Rovnováha končetiny a úprava kopyta, Tvarování podkov, Vzdělávání podkovářů ve Skotsku, David Varini (Skotsko),                   Měník / ČR

 • 2013 – Rovnováha končetiny a kopyta, Podkování drezurních koní, Rob Renirie (Dánsko), Měník /ČR

 • 2012 – Podkovářský seminář, přednášející Rob Renirie (Dánsko), Dr. Hans Castelijns (Itálie), WEISS / Rakousko

 • 2012 - Anatomie a patologie distální části končetiny, Dr. Sue Dyson, Anglie, Česká hipiatrická společnost, Poděbrady/ ČR

 • 2012 - Rovnováha končetiny při úpravě a podkování, Uwe Lucas, Mustad SRN, Měník / ČR

 • 2011 - Končetiny hříbat, Dr. Hans Castelijns (Itálie), Měník / ČR

 • 2011 - Podkování koní pro různé způsoby využití, Bernard Duvernay (Švýcarsko), Měník / ČR

 • 2011 – Moderní trendy v podkovářství a péči o končetiny hříbat, Dr. Hans Castelijns, VFU Brno / ČR

 • 2010 - Podkovářské technologie, Sóskút / Maďarsko

 • 2008 - Vzdělávací semináře pod vedením zahraničních lektorů: Hans Castelijns (Itálie), Denis Leweillard (Francie), Didier                      Thiébauth (Francie), Dr. Robert Eustace (Anglie), Andy Herrman (Rakousko) - VFU Brno / ČR

 • 2007 - Podkovářský a veterinární kongres, Ženeva / Švýcarsko

 • 2005 – Laminitis, VFU Brno / ČR

 • 2005 - Péče o hříbata a nové technologie Luwex, VFU Brno / ČR

 • 2004 - Končetiny hříbat a nové technologie – Dr. Hans Castelijns, VFU Brno / ČR

 • 2006 – AGM EFFA, Vídeň / Rakousko

 • 2007 - AGM EFFA, Zwole / Dánsko

 • 2008 - AGM EFFA, Saumur / Francie

 • 2009 - AGM EFFA, Stockholm / Švédsko

 • 2010 – AGM EFFA – Newmarket / Anglie

 • 2011 - AGM EFFA – Helsinky / Finsko

 • 2013 – AGM EFFA, Praha ČR

 • 2014 – AGM EFFA Budapešť / Maďarsko

 • 2015 – AGM EFFA, Bern / Švýcarsko

 • 2016 – AGM EFFA, Newbridge, Irsko

bottom of page