top of page
PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ VE ZDUCHOVICÍCH

Cech podkovářů ČR z.s. uspořádal pod vedením Jana Tylče ve dnech 29.-30.10.2021 podkovářský seminář na téma:

 

RAKOVINA KOPYTA A HYPERPLAZIE ROHOVINY

Celý seminář byl zaměřen na spolupráci podkovářů s veterinárními lékaři a majiteli koní, zvláště pak v takových případech, jakými je rakovina kopyta a hyperplazie rohoviny.

 

Jezdecké centrum Zduchovice nabídlo podkovářům kvalitní zázemí moderního jezdeckého areálu, včetně komfortního ubytování, a tak byl posledním říjnovém víkendu uspořádán v tomto roce již druhý podkovářský seminář. O kopyta koní zde pečuje podkovář Jan Tylč, který se spolu s Doc. MVDr. Janou Mezerovou Ph. D. ujal organizace a byl garantem celého semináře.  Seminář byl vzhledem k řešené problematice rakoviny kopyt otevřený pro širokou veřejnost, protože úspěšné řešení rakoviny kopyt a hyperplazie rohoviny je týmovou prací veterináře, podkováře a majitele postiženého koně. Celý seminář byl v tomto směru seřazen.

Páteční odpoledne bylo věnováno teorii a program byl zahájen přednáškou Doc. MVDr. Jany Mezerové, Ph.D., která vyčerpávajícím způsobem popsala onemocnění a způsoby léčení z hlediska veterináře. Její přednáška obsahovala i nejnovější poznatky zahraničních odborníků jako je např. Stephen E. O'Grady, DVM, MRCVS. Uvedla také různé vyzkoušené způsoby medikace, z čehož vyplynulo, že neexistuje stejný způsob medikace na všechny postižené koně. Důvodem je postižení imunitního systému, které způsobuje odlišnou reakci na použité léky. V závěru vyzdvihla důležitost spolupráce s podkovářem a majitelem koně, bez které je léčba bezvýsledná.

 

 

 

V další části semináře vystoupili podkováři Jan Tylč a Jiří Dostál s kazuistikami svých pacientů a tím zároveň představili koně k praktickému ošetření v sobotní části semináře.

Večer pokračoval dobrou večeří a občerstvením. Vše doplňovala bohatá podkovářská diskuze. Zpestřením večera byla tombola s mnoha hodnotnými cenami, které věnovaly firmy sedlářství Oskar Tylč, Materiál pro podkováře Horák a Podkovářská škola s.r.o.

V sobotu zahájili podkováři seminář od 9 hodin praktickou částí. Prvním pacientem byla chovná klisna, která měla dlouhodobě postižená všechny čtyři kopyta, ale po velmi dlouhém léčení byla již tři kopyta uzdravena. Pouze pravé přední kopyto bylo nutné radikálně ošetřit. Klisna byla z domácí stáje a byla ošetřována Doc. MVDr. Janou Mezerovou, Ph.D a podkovářem Janem Tylčem, který se ve spolupráci ujal úpravy a ošetření nemocného kopyta. Kopyto bylo postiženo zánětem škáry a následnou hyperplazií rohoviny v palmární části střelu. Veškerá nekvalitní rohovina střelu byla odstraněna, škára dezinfikována a kopyto bylo zavázáno do neprodyšného obvazu.

Druhá klisna byla na seminář přivezena z nedaleké stáje s vícenásobnou recidivou rakoviny na pravé pánevní končetině. O kopyta klisny se staral podkovář Jiří Dostál spolu s místními veterináři, kteří společně postižené kopyto ošetřili. Po úpravě kopyta byl objeven velký granulom ve vnějším rozpěrkovém úhlu, který musel být odstraněn. Ošetření bylo zakončeno dezinfekcí a tlakovým neprodyšným obvazem s doporučením převazu po dvou dnech.

Po pozdním obědě po 14 h byl seminář zakončen a spokojení účastníci se rozjeli domů. Za všechny děkujeme Honzovi Tylčovi za vysokou úroveň a výbornou organizaci semináře.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 18.39.10.jpg

Druhou přenášku teoretické části měl mít MVDr. Zdeněk Žert, CSc. ECVS, který se pro pracovní vytížení na poslední chvíli nemohl dostavit. Jeho přednášku nahradil Ing. Vinčálek. Svými zkušenostmi navázal na předchozí veterinární téma a pokračoval svými praktickými zkušenostmi při léčbě a podkování kopyt postižených dystrofií korunkového okraje, rakovinou a hyperplazií rohoviny. Na několika kazuistikách předvedl možnosti podkovářské péče o postižená kopyta. Závěr přenášky věnoval časté recidivě onemocnění a dalším možným následkům rakoviny jako jsou deformace rohového pouzdra a kontrakce šlachového aparátu.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 18.39.03.jpg
zd.jpg
IMG_3999.jpg
IMG_3997.jpg
IMG_4001.jpg
IMG_4007.jpg
WhatsApp Image 2021-11-30 at 18.37.07.jpg
IMG_4006.jpg
bottom of page