top of page
PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ V HRUBŠICÍCH

Stejně jako rok 2020, tak i rok 2021 byl poznamenán situací kolem Covidu 19. Významně se to projevilo i v oblasti vzdělávání podkovářů, protože zahraniční odborníci nebyli ochotni podstoupit rizika cestování a přednášení v ČR. Proto se členové Cechu podkovářů ČR již na začátku roku domluvili, že obnoví náš nejstarší způsob vzdělávání, a to je v podstatě konzultace podkování mezi sebou. Princip spočívá v uspořádání menších seminářů některým podkovářem, který si v některé ze svých stájí vybere pacienty s ortopedickými problémy a společně s přítomnými podkováři po vyšetření a vzájemné konzultaci koně podkovou.

První seminář byl uspořádán 9.-10.7.2021 v prostředí jezdeckého areálu v Hrubšicích u Ivančic blízko Brna. Kompletního zajištění a organizace se ujali podkováři Petr Šumpela a Michal Klíčník. Téma semináře Diagnostika a podkovářské řešení problémů distální části končetiny a kopyta bylo zvoleno se záměrem na odborné podkovářské řešení konkrétních problémů sportovních koní, včetně podkovářské diagnostiky jako je důkladná studie postojů končetin a jejich vliv na tvar a zatížení kopyt, sledování odchylek pohybu končetin a jejich došlapu na zpomalených videích, palpace, vyšetření na digitálním extenziometru, ohybové zkoušky a vyhodnocení pravidelnosti pohybu na Lokátoru kulhání, RTG vyšetření končetin a správná orientace ve čtení snímků a další.

Areál disponoval dobrými tvrdými i měkkými předváděcími povrchy a jezdeckou halou, ve které bylo možno koně v klidu vyšetřovat a podkovávat.

Na zahájení semináře v pátek ve 13 hodin se sešlo přes 30 podkovářů, majitelů koní a veterinářů. Byli jim představeni dva koně. První klisna ve stáří 14 let, sportovního zaměření s výkonností stupně „ST“ s palmární bolestivostí hrudních končetin, citlivostí po podkování a s občasným zkracováním kroku LZ končetiny. Druhá klisna ve stáří 9 let s využitím na rekreační ježdění a občasné základní parkury měla v posledním roce problémy s fixací pately a navíc dlouhá kopyta pánevních končetin s podsazenými patkami. Předvedení, vyšetření, diskuze, podkování a předvedení po podkování těchto dvou koní trvalo do večerních hodin.

Do brzkých ranních hodin se potom protáhlo večerní posezení s hudbou a tancem a výborným občerstvením. Účastníci semináře mohli využít stylového ubytování v Čarodějnickém dvoře v sousedních Biskoupkách.

Druhá část semináře začínala v sobotu v 9 hodin a k řešení byli nachystáni další dva koně. První předvedený kůň byl 13ti letý s parkurovým zaměřením. V současnosti neměl klinické ortopedické problémy, ale jeho hrudní končetiny měly velké vnější rotace, což způsobovalo výrazný došlap na vnější polovinu kopyt. Při úpravě kopyt probíhala RTG kontrola tak aby nosný okraj byl paralelní se s chodidlovou plochou kopytní kosti a byl upraven co nejpravidelnější došlap v lateromediálním směru. Výběr podkov a podkování směřovalo k usnadnění překlápění ve směru pohybu končetin.

 

U druhého koně, 11-ti letého valacha, byla vyšetřením na balančním přístroji zjištěna extenzní intolerance kloubů prstů hlavně na hrudních končetinách. RTG vyšetření neobjevilo žádné významné problémy. Kůň byl podkován na podkovy s „full-roll“ efektem.

Seminář byl zakončen v odpoledních hodinách předvedením ošetřovaných koní. Podle ohlasu zúčastněných můžeme konstatovat, že se tato vzdělávací akce vydařila a přinesla většině mnoho profesních poznatků. Za uspořádání semináře v příjemném prostředí a atmosféře děkujeme organizátorům Petru Šumpelovi a Michalovi Klíčníkovi a v neposlední řadě majitelům areálu a koní.   

bottom of page